Vývoj     |     Testování     |     Automatizace

Stavba testovacích zařízení

Stavba testovacích zařízení

V oblasti Hardware in the Loop testování se také zabýváme návrhováním a stavbou testovacích zařízení. Tyto zařízení navrhujeme dle potřeb našich zákazníků a mimo vlastní stavbu a uvedení do provozu nabízíme i odborné zaškolení zákaznického personálu. Námi navržené testovací zařízení se snažíme vytvářet i s vizí jeho použitelnosti nebo rozšiřitelnosti pro budoucí plánované projekty. Mezi hardware, který pro stavbu testovacích zařízení využíváme, patří:

  • Vector Informatik
  • National Instruments

Naše služby:

  • Konzultace řešení se zákazníkem dle jeho požadavků
  • Návrh a realizace testovacího zařízení
  • Uvedení do provozu
  • Dokumentace
  • Zaškolení pracovníků