Vývoj     |     Testování     |     Automatizace

Software testing

Software testing

Můžeme Vám poskytnout kompletní podporu v oblasti testování software. Náš tým má bohaté zkušenosti v rámci funkčního testování, testovací automatizace a integračního testování.

Naši testeři jsou certifikovaní ISTQB.

Oblasti, ve kterých Vám můžeme pomoci:

  • Nastavení testovací strategie
  • Vytvoření a správa testovacích požadavků
  • Implementace testů
  • Manuální testování
  • Automatické testování
  • Integrační testování
  • Regresní testy
  • Analýza a vyhodnocení testů

Abychom předešli tomu, že se chyby dostanou až k zákazníkovi, je dobré provádět softwarové testování již v průběhu vývoje software.

Podcenění testování vede k zvýšení nákladů na vývoj. Obecně se dá říci, že špatné testování vede k finančním ztrátám, ztrátám reputace a dokonce i ke ztrátám lidských životů.

Služby které nabízíme:

Konzultace
Využijte rozsáhlé znalosti a zkušenosti našich testerů. Pomohou Vám s vylepšením nebo nastavením procesů a pravidel pro testování. Zlepšení testovacího procesu Vám může pomoci snížit náklady, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení produktu na trh a zlepšit jeho kvalitu.

Testování
Tvorba testovací strategie
Nejprve identifikujeme a analyzujeme Vaše potřeby, rozsah a možná rizika projektu. Následně definujeme a implementujeme testovací strategii.

Tvorba a správa testovacích požadavků
Včasné a správné definování požadavků je nezbytné k úspěšnému testování. Je nutné shromažďovat informace o požadavcích a očekávání a následně vytvořit testovou specifikaci pro maximální efektivitu testování.

Tvorba a správa testů
Testeři implementují testy a testovací plán dle požadavků pro konkrétní projekt.

  • Manuální testy – Ideální pro menší projekty, umožňuje plně respektovat specifika projektu.
  • Automatické testování – Maximálním způsobem zefektivňuje testování. Umožňuje testy snadno a rychle opakovat, aby se co nejvíce zkrátil čas potřebný na vývoj finálního produktu.

Provádění a vyhodnocování testů
Je nutné nejen identifikovat chyby a potencionální problémy, ale také je komunikovat a ověřovat se všemi zúčastněnými stranami. Jen tak může testování přinést maximální užitek.

Regresní testování
Každou novou verzi software je nutné ověřit. Správně vytvořené testy umožňují snadné regresní testování pro ověření, zda je systém plně funkční i po provedených úpravách software.

Způsob spolupráce
Najdeme pro Vás nejlepší možné řešení. Tester může pracovat přímo u Vás (On Site). Nebo pro optimalizaci nákladů a maximální efektivitu, vytvoříme kompletní tým, který bude pracovat v našich prostorách.